Wijziging stelposten maakt inschrijving ongeldig

Wijziging stelposten maakt inschrijving ongeldig

Een eenzijdige wijziging van de stelposten door de inschrijver maakt de inschrijving ongeldig. Volgens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant is die wijziging in strijd met artikel 01.01.02 Standaard RAW Bepalingen 2010. Stelposten zijn vast en mogen door inschrijvers niet worden gewijzigd.

Van een eenvoudig te herstellen gebrek is geen sprake, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De wijziging van de stelposten in deze zaak was namelijk het gevolg van een door de inschrijver gebruikt computerprogramma. Onbedoelde wijzigingen komen dan ook voor haar rekening.

Bovendien wijzigt door het aanpassen van de stelposten de totale aanneemsom. Volgens de voorzieningenrechter is de aanneemsom een essentieel onderdeel van de inschrijving. Met het wijzigen van aanneemsom, wijzigt derhalve ook de inschrijving, hetgeen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Dat met de aanpassing van de stelposten, de post winst & risico voor hetzelfde bedrag wordt verlaagd, is volgens de voorzieningenrechter niet vanzelfsprekend. De stelposten en de post ‘winst & risico’ zijn geen communicerende vaten waarbij de verhoging van de één automatisch een verlaging van de ander (met hetzelfde bedrag) betekent. Met het laten aanpassen van (ook) de post ‘winst & risico’ wordt te zeer ingegrepen in de inschrijving, hetgeen volgens de voorzieningenrechter (ook) in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Dit vonnis is het volgende in een lijn over aanbestedingen van werken op basis van de Standaard RAW Bepalingen. Daarbij lijkt het uitgangspunt dat iedere wijziging door een inschrijver van het inschrijvingsbiljet of het schuiven met kosten tussen verschillende posten, de ongeldigheid van de inschrijving rechtvaardigt.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat Dirkzwager

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen