Nee is nee

Nee is nee

Per ongeluk heeft een zorgaanbieder bij de inschrijving op een Twentse WMO-aanbesteding “nee” ingevuld op de vraag of wordt voldaan aan een bepaalde Social Returneis. Uit de stukken blijkt duidelijk dat het een knock-outeis is. De inschrijving is daarom ongeldig verklaard. De zorgaanbieder startte daarop een kort geding, maar tevergeefs.  De kort gedingrechter oordeelde bij vonnis van 7 december 2016 dat de inschrijving terecht ongeldig is verklaard. De gemeenten hebben in overeenstemming met het aanbestedingsrecht en de aanbestedingsstukken gehandeld door van de “nee” geen “ja” te (laten) maken.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen