Na zes maanden overeenkomst op geen enkele manier aantastbaar

Na zes maanden overeenkomst op geen enkele manier aantastbaar

De aanbestedingswet bepaalt dat een onrechtmatig onderhands gesloten overeenkomst na zes maanden niet meer vernietigbaar is. De Limburgse rechter heeft bij vonnis van 10 oktober 2017 inzake de kermis in Maastricht duidelijk gemaakt dat na die termijn de overeenkomst evenmin op andere vernietigingsgronden (uit het Burgerlijk Wetboek) aantastbaar is en de aanbestedende dienst evenmin kan worden gedwongen tot ontbinding of opzegging over te gaan omdat destijds in strijd met aanbestedingsrecht zou zijn gehandeld. Na zes maanden rest voor een teleurgestelde afgewezen inschrijver dus uitsluitend de mogelijkheid erop toe te zien dat de gegunde overeenkomst niet wezenlijk wordt gewijzigd zodat alsnog in principe een nieuwe aanbestedingsplicht ontstaat.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen