Sociaal domein: bestaande behandelplannen als gunningscriterium

Sociaal domein: bestaande behandelplannen als gunningscriterium

De Arnhemse voorzieningenrechter heeft op 15 december 2017 drie vonnissen (6694; 6695; 6697) gewezen in het kader van een Europese aanbesteding WMO en Jeugdhulp. De bezwaren van verschillende zorgaanbieders tegen hun afwijzing en de (voorwaarden van de) aanbestedingsprocedure zijn afgewezen. De aanbestedingsrechtelijk meest interessante overwegingen zijn dat (i) bestaande behandelplannen van zorgverleners mogen worden gebruikt als gunningscriterium en (ii) een in principe ontoelaatbare tussentijdse wijziging van een gunningscriterium niet tot een heraanbesteding hoeft te leiden vanwege een enkel in theorie bestaande kans dat potentiele inschrijvers door deze wijziging van inschrijving hebben afgezien.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen