Productie en groothandel van elektriciteit in Nederland niet langer aanbestedingsplichtig

Productie en groothandel van elektriciteit in Nederland niet langer aanbestedingsplichtig

Overheden en energiebedrijven die door de overheid worden gedomineerd of onderhands een exclusief recht hebben verkregen (zogenaamde speciale-sectorbedrijven) dien(d)en (bovendrempelige) opdrachten en/ of concessies voor de productie en groothandel van elektriciteit aan te besteden (art. 3.2, lid 1 Aanbestedingswet). Hieronder valt bijvoorbeeld een gemeentelijke opdracht/concessie voor de aanleg en openbare exploitatie van een windmolen- of zonnepark. Op 12 december 2017 heeft de Europese Commissie op verzoek van DONG, Eneco en Nuon ten behoeve van Nederland een uitzonderingsbesluit genomen (ex art. 3.21 Aanbestedingswet). Omdat de Nederlandse markt voldoende is geliberaliseerd is, hoeven volgens de Commissie (concessie)opdrachten voor de productie en groothandel van elektriciteit (bestemd voor openbare dienstverlening) niet meer te worden aanbesteed. De uitzondering respectievelijk afwezigheid van een aanbestedingsplicht is ingegaan op 13 december 2017.

Let wel, opdrachten voor bijvoorbeeld de aanleg en exploitatie van zonnepanelen bestemd voor eigen gebruik (inkoop elektriciteit) moeten overheden (bij overschrijding van het drempelbedrag) nog wel gewoon aanbesteden.  

 

 

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen