Artikelen met thema: DAEB

Feed abonnement<
ACM publiceert lijst met economische activiteiten

ACM publiceert lijst met economische activiteiten

Op grond van de wet markt & Overheid moeten overheden vier gedragsregels in acht nemen als zij economische activiteiten verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. In verband hiermee heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden van economische activiteiten ... Lees meer »

Gerecht: Duitse natuurbeschermingsorganisaties zijn ondernemingen

Gerecht: Duitse natuurbeschermingsorganisaties zijn ondernemingen

In een arrest van 12 september 2013 heeft het Gerecht van de Europese Unie (Gerecht) geoordeeld dat Duitse natuurbeschermingsorganisaties (Naturschutzorganisationen) ondernemingen zijn in de zin van de staatssteunregels. Als gevolg hiervan moet de eigendomsoverdracht van stukken grond door de Bond (de Duitse federale overheid) aan deze organisaties voor natuurbehoud aan ... Lees meer »

Staatssteun en DAEB: de Commissie licht de kaderregeling toe

Staatssteun en DAEB: de Commissie licht de kaderregeling toe

Vorig jaar heeft de Commissie een nieuw DAEB-pakket geïntroduceerd. Het pakket bestaat uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling, de Kaderregeling en de DAEB de minimis verordening.  Bij brief ... Lees meer »

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Met de publicatie van een nieuwe DAEB de minimis verordening, heeft de Europese Commissie het nieuwe DAEB-pakket gecompleteerd. Het pakket bestaat nu uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling ... Lees meer »

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Jan van der Moolen, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), zegt in Aedes Magazine 15-16/2011 dat woningcorporaties hun commerciële activiteiten in een aparte BV moeten onderbrengen. Hij vindt dat een woningcorporatie elke schijn van kruissubsidiëring of overcompensatie moet voorkomen, “anders sta je al meteen met 1-0 achter”. Een opmerkelijke ... Lees meer »

Geen periodieke beoordeling voor vergoeding DAEB

Geen periodieke beoordeling voor vergoeding DAEB

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Middelburg geoordeeld dat een overheidsorgaan niet verplicht is om gedurende of na de afloop van de contractsperiode te blijven controleren of de compensatie -die zij aan een onderneming heeft betaald voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)- marktconform was ... Lees meer »

Naar boven scrollen