Artikelen met thema: Europees recht

Feed abonnement<
De potentiële concurrent als belanghebbende bij een fusie

De potentiële concurrent als belanghebbende bij een fusie

In een recente uitspraak overwoog de rechtbank Rotterdam dat ook een potentiële concurrent belanghebbend kan zijn bij concentratiebesluiten van de ACM. Aan het vereiste van potentiële concurrentie mogen daarbij niet te strenge eisen worden gesteld. Aldus groeit de kring van belanghebbenden. Belanghebbende De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op ... Lees meer »

Acties van Franse boeren: l’histoire se répète

Acties van Franse boeren: l’histoire se répète

Het is weer zover: Franse boeren protesteren tegen te lage prijzen voor hun producten. Hierbij worden beproefde middelen van stal gehaald. Snelwegen worden geblokkeerd en vrachtauto’s met landbouwproducten uit andere EU lidstaten leeggehaald. De Franse regering heeft naar aanleiding van de protesten een steunpakket van 600 miljoen euro in het ... Lees meer »

Adidas schrapt onder druk van het BkartA het verbod voor verkoop via online marktplaatsen

Adidas schrapt onder druk van het BkartA het verbod voor verkoop via online marktplaatsen

In een persbericht van 4 juli 2014 heeft het Bundeskartellamt (BkartA), de Duitse mededingingsautoriteit, laten weten dat Adidas de voorwaarden voor online verkoop van haar producten in overeenstemming met de mededingingsregels heeft aangepast. Deze aanpassing was voor het BkartA reden om het onderzoek naar de onlineverkoopvoorwaarden van Adidas te staken. ... Lees meer »

Uitspraak HvJ EU over beroep op derde(n) inzake het aantonen van de economische en financiële draagkracht

Uitspraak HvJ EU over beroep op derde(n) inzake het aantonen van de economische en financiële draagkracht

De zaak Volgens Italiaans recht kunnen overheidsopdrachten voor werken met een waarde hoger dan € 150.000,- alleen worden gegund aan ondernemingen die over een bepaalde SOA-verklaring beschikken. Die SOA-verklaringen zijn in te delen in verschillende klassen. Deze klassen worden bepaald aan de hand van de opdrachtwaarde van reeds uitgevoerde opdrachten ... Lees meer »

Regulatoire belemmeringen voor detailhandelsvestigingen in strijd met Europees recht

Regulatoire belemmeringen voor detailhandelsvestigingen in strijd met Europees recht

In Nederland is het vrij gebruikelijk dat  detailhandelaren die een nieuwe vestiging willen openen onderzoeken wat de effecten zijn van deze nieuwe vestiging op de bestaande detailhandelsstructuur of voorzieningenniveau. In feite moet de detailhandelaar aantonen dat er voldoende vraag is voor zijn nieuwe vestiging. Indien als gevolg van de nieuwe ... Lees meer »

Naar boven scrollen