Artikelen met thema: GMO

Feed abonnement<
Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Bij brief van 19 maart 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de Handleiding mededingingsrecht voor producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector (Handleiding) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Handleiding wordt toegelicht welke mogelijkheden tot samenwerking erkende producentenorganisaties (PO’s), erkende unies van producentenorganisaties (UPO’s) en erkende brancheorganisaties (BO’s) in de landbouwsector hebben ... Lees meer »

Landbouwcommissaris: landbouwregels moeten simpeler

Landbouwcommissaris: landbouwregels moeten simpeler

Op 3 december 2014 heeft Philip Hogan, de nieuwe Commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement in een toespraak geïnformeerd over zijn prioriteiten in 2015. Zijn topprioriteit is vereenvoudiging van de landbouwregels. Groei en banen Volgens Philip Hogan is de landbouw een strategische ... Lees meer »

Geen nationale mededingingsregels voor de landbouw, wel een handleiding

Geen nationale mededingingsregels voor de landbouw, wel een handleiding

In de initiatiefnota “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” roept het Kamerlid Geurts het kabinet onder andere op om te regelen dat producentenorganisaties afspraken kunnen maken met gebruikmaking van de in de gemeenschappelijke marktordening (GMO) geregelde landbouwvrijstelling zonder dat zij bang hoeven te zijn voor mogelijk ingrijpen ... Lees meer »

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

In een uitspraak van 21 mei 2014 is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tot de conclusie gekomen dat producentenorganisatie Best of Four geen kennelijke fout heeft gemaakt in de aanvraag voor GMO-subsidie. Het Productschap Tuinbouw (PT) had de steunaanvraag terecht niet volledig gehonoreerd. In verband met het ... Lees meer »

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren ... Lees meer »

Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Erkende producentenorganisaties, in de sector groente en fruit ook wel aangeduid als telersverenigingen, dienen regie over de afzet te hebben. De producentenorganisaties moeten dus de producten van hun leden verkopen. Wanneer ontbreekt die regie, en wat zijn de consequenties? Deze vragen worden beantwoord in het artikel Het belang van regie ... Lees meer »

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

FresQ is een is coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als producentenorganisatie (PO), ook wel aangeduid als telersvereniging, in de zin van de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de productiesector groente en fruit. Bij besluit van 23 augustus 2013 (het intrekkingsbesluit) heeft het Productschap ... Lees meer »

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit gepubliceerd

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit gepubliceerd

Op 10 december 2013 is de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit (Regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 vervangt deze Regeling de Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 van het Productschap Tuinbouw (PT) en de daarop gebaseerde voorzittersbesluiten en circulaires waaronder de Erkenningscriteria. Per die ... Lees meer »

Gerecht: FresQ had geen regie over de afzet

Gerecht: FresQ had geen regie over de afzet

In een arrest van 16 september 2013 heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie terecht bijna 21 miljoen euro die FresQ aan GMO-subsidie had ontvangen, aan de communautaire financiering mocht onttrekken. De reden voor deze intrekking is dat FresQ niet voldeed aan de erkenningsvoorwaarden. Ten aanzien van een aantal telers ... Lees meer »

Geen GMO-subsidie meer voor verwerking van groenten en fruit

Geen GMO-subsidie meer voor verwerking van groenten en fruit

In een arrest van 30 mei 2013 heeft het Gerecht van de Europese Unie (Gerecht) een bepaling uit Verordening 1580/2007 en twee bepalingen uit artikel 50 lid 3 Verordening 543/2011 nietig verklaard. Het gevolg hiervan is enerzijds dat de waarde van verwerkingsactiviteiten niet langer mogen meetellen voor de berekening van ... Lees meer »

Naar boven scrollen