Category Archives: Mededinging

Feed Subscription<
ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken

ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken

Op 24 februari 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leidraad “Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s”  (de Leidraad) gepubliceerd. Daarin heeft de ACM toegelicht dat tariefafspraken van zzp’ers gewoon aan het kartelverbod moeten worden getoetst, tenzij zzp’ers in Europeesrechtelijke zin kwalificeren als zogenaamde schijnzelfstandigen. De Leidraad en zijn ... Lees meer »

ACM houdt fusie AMC en VUmc vooralsnog tegen

ACM houdt fusie AMC en VUmc vooralsnog tegen

Op 17 januari 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar lang verwachte eerste fasebesluit over de voorgenomen fusie van het AMC en het VUmc gepubliceerd. Eerder signaleerden wij al het persbericht van 14 december 2016 waarmee de ACM had bekendgemaakt dat volgens haar niet kan worden uitgesloten dat ... Lees meer »

ACM heeft onvoldoende bewijs geleverd voor overtreding kartelverbod bij aanbestedingen voor taxidiensten

ACM heeft onvoldoende bewijs geleverd voor overtreding kartelverbod bij aanbestedingen voor taxidiensten

Twee taxiondernemingen zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet omdat zij samenwerkingsovereenkomsten hadden gesloten waarin zij afspraken hadden gemaakt over (onder meer) de verdeling van toekomstige aanbestedingen (marktverderlingsafspraken). De rechtbank Rotterdam concludeert dat deze afspraken een concurrentiebeperkend doel hadden. Desondanks heeft de ACM ten onrechte een boete opgelegd ... Lees meer »

Rechter handhaaft weigering ACM om fusie Albert Schweitzer en Rivas te vergunnen

Rechter handhaaft weigering ACM om fusie Albert Schweitzer en Rivas te vergunnen

De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak een beroep van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep (Beatrixziekenhuis) ongegrond verklaard. De beslissing van de ACM om geen vergunning te verlenen voor de fusie tussen beide ziekenhuizen is daarmee in stand gebleven. Beroep ziekenhuizen De Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis (“Albert ... Lees meer »

E-boek “Mededingingsrecht in de zorg” gepubliceerd

E-boek “Mededingingsrecht in de zorg” gepubliceerd

In het e-boek “Mededingingsrecht in de zorg”  hebben de mededingingsadvocaten van Dirkzwager voor u een selectie gemaakt van de nationale mededingingsregels waarmee samenwerkende zorgaanbieders regelmatig in aanraking zullen komen. Naast de Mededingingswet en de Instellingswet ACM bevat het e-boek zorgspecificieke secondaire wetgeving en mededingingsrichtsnoeren van de bevoegde toezichthouders ACM en ... Lees meer »

Ziekenhuisfusies en kwaliteit van zorg

Ziekenhuisfusies en kwaliteit van zorg

In opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoeksbureau Significant een onderzoeksrapport gepubliceerd over de mogelijke kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies. De koppen in onze landelijke dagbladen liegen er niet om: toezichthouder ontraadt ziekenhuisfusies, aldus de NRC en Ziekenhuisfusies leiden volgens onderzoek niet tot betere zorg, roept de Volkskrant. Het ... Lees meer »

Concurrentiebeperkende specialisatieafspraken op gebied van oncologie mogen van de ACM (onder voorwaarden uiteraard)

Concurrentiebeperkende specialisatieafspraken op gebied van oncologie mogen van de ACM (onder voorwaarden uiteraard)

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft in een informele zienswijze van 15 juli 2016 groen licht gegeven voor een voorgenomen specialisatieovereenkomst tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum, alle gevestigd in de regio Midden-Nederland. Mededingingsrechtelijk is de kern van de voorgenomen ... Lees meer »

29 september a.s. Seminar Mededinging in de zorg

29 september a.s. Seminar Mededinging in de zorg

Op donderdag 29 september a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen een kosteloos seminar voor allen die geïnteresseerd zijn in de actuele ontwikkelingen van het mededingingsrecht in de zorg, inclusief de recente jurisprudentie en beslissingenpraktijk van toezichthouders. Zorgaanbieders hebben behoefte aan samenwerking om hun zorgaanbod te verbeteren en/of goedkoper te maken. ... Lees meer »

tussenrapportage uitgangspunten toezicht ACM in de eerste lijn

tussenrapportage uitgangspunten toezicht ACM in de eerste lijn

Op 19 september 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) de Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn (“Uitgangspunten”) gepubliceerd. De ACM monitort sindsdien de effectiviteit onder meer door middel van overleg met eerstelijnsaanbieders en zorgverzekeraars en heeft op 27 juni 2016 een eerste tussenrapportage gepubliceerd. Hoofdpunten ... Lees meer »

Wetsvoorstel voor overheveling zorgspecifieke fusietoets en het toezicht op Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg

Wetsvoorstel voor overheveling zorgspecifieke fusietoets en het toezicht op Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg

Momenteel worden de zorgspecifieke aspecten van een voorgenomen fusie of overname (ook wel: concentratie) in de zorgsector – na een melding van de betrokken partijen – getoetst door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is de NZa bevoegd om verplichtingen op te leggen aan zorgaanbieders en –verzekeraars die de beschikken over ... Lees meer »

Algemene prijsaankondigingen in strijd met het kartelverbod?

Algemene prijsaankondigingen in strijd met het kartelverbod?

In sommige branches is het gebruikelijk dat leveranciers hun afnemers met behulp van een standaardbrief periodiek (bijvoorbeeld aan  het einde van het kalenderjaar) op de hoogte brengen van aankomende prijsverhogingen. in een besluit van 22 januari 2016 heeft de Britse mededingingsautoriteit (CMA) verboden dat cementproducenten zulke algemene prijsaankondigingen naar hun ... Lees meer »

NZa aanvraagformulier fusies in de zorg vernieuwd

NZa aanvraagformulier fusies in de zorg vernieuwd

Sinds 1 januari 2014  moeten zorgaanbieders hun voornemen om (i) te fuseren, (ii) een overname te verrichten, en/of (iii) een volwaardige joint-venture op te richten (gezamenlijk: concentraties), (ook) vaak ter goedkeuring melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inmiddels heeft de NZa ruim 170 concentratiemeldingen ontvangen. Op basis van ervaringen opgedaan ... Lees meer »

ACM publiceert Brochure ‘ACM op bezoek’

ACM publiceert Brochure ‘ACM op bezoek’

De ACM heeft de bevoegdheid om een inval te doen bij een onderneming die zij verdenkt van een overtreding van (bijvoorbeeld) de Mededingingswet. De ACM noemt deze invallen – die voor de betrokken ondernemingen intimiderend kunnen overkomen – eufemistisch bedrijfsbezoeken. De Engelse term “dawn raid” doet meer recht aan de ... Lees meer »

Chris Fonteijn: verticale e-commerceafspraken niet te snel als hardcore aanmerken

Chris Fonteijn: verticale e-commerceafspraken niet te snel als hardcore aanmerken

Tijdens de op 9 december 2015 gehouden conferentie “Economic Developments in European Competition Policy” heeft Chris Fonteijn, voorzitter van de raad van bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), gesproken over mededingingsrechtelijke aspecten van “multichannel distribution”. Volgens Chris Fonteijn moeten verticale e-commerceafspraken niet te snel als een hardcore  beperking worden ... Lees meer »

AC Treuhand en het faciliteren van kartels

AC Treuhand en het faciliteren van kartels

In een arrest van 22 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat een consultancy-onderneming aansprakelijk gesteld kan worden voor een overtreding van het kartelverbod. Dit is het geval wanneer de consultancy-onderneming actief en met kennis van zaken bijdraagt tot de uitvoering of de opvolging van een kartelafspraak ... Lees meer »

ACM: de volwaardigheid van een joint venture.

ACM: de volwaardigheid van een joint venture.

De ondernemingen A en X gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen over de ondernemingen D, E en F. Zij hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd of de bedoelde ondernemingen een volwaardige joint venture zullen zijn. Dit is relevant om te kunnen bepalen of de voorgenomen transactie een concentratie is in ... Lees meer »

CBb: ACM mag ‘mystery guests’ inzetten

CBb: ACM mag ‘mystery guests’ inzetten

In een uitspraak van 8 juli 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat toezichthouders van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) anoniem deel mochten nemen aan verkoopdemonstraties die als dagtochten werden aangeboden. Het tijdens deze dagtochten vergaarde bewijsmateriaal is niet onrechtmatig verkregen. De casus De ... Lees meer »

ACM adviseert Tweede Kamer over fusietoets

ACM adviseert Tweede Kamer over fusietoets

Op 29 juni 2015 heeft de vaste Tweede Kamercommissie VWS een rondetafelgesprek over fusies in de zorgsector gehouden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is uitgenodigd om deel te nemen en heeft tevens een position paper opgesteld als schriftelijke bijdrage aan de discussie. In het position paper schetst ACM hoe ... Lees meer »

ACM beantwoordt vragen van de LHV

ACM beantwoordt vragen van de LHV

Huisartsen voelen zich bij de uitoefening van hun praktijk belemmerd door de Mededingingswet. Namens haar leden heeft de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) praktijkvoorbeelden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorgelegd van situaties waarbij samenwerking tussen huisartsen niet tot stand is gekomen vanwege (angst voor) een overtreding op het kartelverbod. Op ... Lees meer »

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Bij brief van 19 maart 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de Handleiding mededingingsrecht voor producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector (Handleiding) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Handleiding wordt toegelicht welke mogelijkheden tot samenwerking erkende producentenorganisaties (PO’s), erkende unies van producentenorganisaties (UPO’s) en erkende brancheorganisaties (BO’s) in de landbouwsector hebben ... Lees meer »

Rechtbank Amsterdam gaat mogelijk misbruik economische machtspositie van Funda nader onderzoeken.

Rechtbank Amsterdam gaat mogelijk misbruik economische machtspositie van Funda nader onderzoeken.

De Vereniging VBO Makelaar heeft bij de rechtbank Amsterdam gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat de exploitant van Funda en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onrechtmatig handelen. De onrechtmatigheid zou zijn gelegen in het misbruik door Funda van een economische machtspositie op de bezoekersmarkt voor woningaanbod en ... Lees meer »

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen zijn niet langer veilig voor mededingingsautoriteiten. In het voorjaar van 2014 werd de private equitytak van Goldman Sachs al door de Europese Commissie beboet en (goed?) voorbeeld doet volgen. Bij recent gepubliceerde besluiten van 20 november 2014 heeft de ACM voor het eerst in de Nederlandse praktijk investeringsmaatschappijen (CVC ... Lees meer »

ACM publiceert leidraad informatie-uitwisseling voor aanbieder langdurige zorg

ACM publiceert leidraad informatie-uitwisseling voor aanbieder langdurige zorg

De Wet langdurige zorg streeft ernaar dat patiënten die behoefte hebben aan verzorging en/of verpleging langer zelfstandig in hun woning verblijven (“de Transitie”). Als gevolg van de transitie zullen zorgaanbieders de komende jaren waarschijnlijk met leegstand van hun verpleeg- en verzorgingshuizen worden geconfronteerd. In het belang van de patiënt moeten ... Lees meer »

Beperkingen internetverkoop: denk aan het kartelverbod

Beperkingen internetverkoop: denk aan het kartelverbod

In Duitsland is inmiddels een rijke jurisprudentie over de toelaatbaarheid van beperkingen van de internetverkoopmogelijkheden die een leverancier met zijn distributeurs is overeengekomen. Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland (de Rechtbank) – in lijn met de Duitse rechtspraak – geoordeeld dat een ongeclausuleerd verbod om producten via internet ... Lees meer »

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

In een persbericht van 1 december 2014  heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondernemingen gewezen op de mogelijkheid die de bagatelvrijstelling hun biedt om (concurrentiebeperkende) afspraken in overeenstemming met de Mededingingswet te maken. De bagatelvrijstelling zondert namelijk bepaalde afspraken tussen ondernemingen met een relatief kleine omzet en/of een relatief ... Lees meer »

Boycot van landbouwproducten en het kartelverbod

Boycot van landbouwproducten en het kartelverbod

Als gevolg van de Russische boycot van Europese landbouwproducten, dreigt de prijs van deze producten in te storten door de afgenomen vraag. In verband hiermee roept  Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in een interview met RTL Z het kabinet op om te kijken naar de mededingingswetgeving. Volgens Maat ... Lees meer »

OLG Schleswig-Holstein: verbod op verkoop via online marktplaatsen in strijd met het kartelverbod

OLG Schleswig-Holstein: verbod op verkoop via online marktplaatsen in strijd met het kartelverbod

Het Oberlandesgericht (OLG) Schleswig-Holstein, het gerechtshof van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, heeft in een arrest van 5 juni 2014 geoordeeld dat Casio Europe (Casio) erkende fotospeciaalzaken niet mag verbieden digitale camera’s via online marktplaatsen als eBay en Amazon te verkopen. Het verbod is volgens het OLG in strijd met het ... Lees meer »

Stroomlijningswet ACM gepubliceerd

Stroomlijningswet ACM gepubliceerd

Met ingang van 1 april 2013  zijn de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa gefuseerd in de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoewel de drie gefuseerde toezichthouders allen afzonderlijke bevoegdheden en procedures hadden, is de fusie gerealiseerd zonder dat deze verschillen zijn gestroomlijnd ten behoeve van de totstandkoming van de ... Lees meer »

Adidas schrapt onder druk van het BkartA het verbod voor verkoop via online marktplaatsen

Adidas schrapt onder druk van het BkartA het verbod voor verkoop via online marktplaatsen

In een persbericht van 4 juli 2014 heeft het Bundeskartellamt (BkartA), de Duitse mededingingsautoriteit, laten weten dat Adidas de voorwaarden voor online verkoop van haar producten in overeenstemming met de mededingingsregels heeft aangepast. Deze aanpassing was voor het BkartA reden om het onderzoek naar de onlineverkoopvoorwaarden van Adidas te staken. ... Lees meer »

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

In een recent gepubliceerde uitspraak van 23 april 2014 heeft de civiele kamer van de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een non-concurrentiebeding uit een overnameovereenkomst het doel heeft de concurrentie te beperken. Daarmee is het non-concurrentiebeding in strijd met het kartelverbod. Omdat strijdigheid met het kartelverbod tot ongeldigheid van het non-concurrentiebeding ... Lees meer »

Meer ruimte voor gezamenlijke verkoop in de landbouw

Meer ruimte voor gezamenlijke verkoop in de landbouw

In de Kamerbrief Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring van 28 mei 2014 heeft minister Kamp van economische zaken aangekondigd dat hij met een erkenningsregeling komt voor de erkenning van producentenorganisaties die actief zijn buiten de sector groeten en fruit. Hierdoor krijgen meer producenten van ... Lees meer »

Deelnemers aan verboden prijsafspraken ook aansprakelijk voor te hoge prijzen van hun concurrenten

Deelnemers aan verboden prijsafspraken ook aansprakelijk voor te hoge prijzen van hun concurrenten

Het kartelverbod verbiedt concurrenten om afspraken te maken die de concurrentie beperken, zoals prijsafspraken. Overtreding van het kartelverbod verstoort lang niet altijd uitsluitend het marktgedrag van deelnemers aan het kartel. Ook concurrenten die niet betrokken zijn bij de afspraak kunnen zich bij hun prijsstelling laten beïnvloeden door de prijzen die ... Lees meer »

Hoe herkent een inkoper concurrentiebeperkende afspraken bij aanbestedingen?

Hoe herkent een inkoper concurrentiebeperkende afspraken bij aanbestedingen?

Aanbestedingen staan sinds kort weer op de agenda van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat betekent dat ACM de komende twee jaar extra aandacht zal geven aan het opsporen van concurrentiebeperkende afspraken (kartels) van ondernemingen die kunnen deelnemen aan aanbestedingen van (decentrale) overheden. Bij haar pogingen kartels op te ... Lees meer »

Hogere boetekorting voor opbiechten kartel

Hogere boetekorting voor opbiechten kartel

Ondernemingen die afspraken maken die de concurrentie beperken, kunnen daarvoor worden beboet door mededingingsautoriteiten, zoals de Europese Commissie en de Autoriteit en Consument & Markt (ACM). Om kartels op te sporen geven mededingingsautoriteiten echter boetekorting of zelfs boetevrijstelling (clementie) aan ondernemingen die een verboden kartelafspraak bij de ACM opbiechten. Dit ... Lees meer »

Handvatten voor samenwerking op gebied van duurzaamheid

Handvatten voor samenwerking op gebied van duurzaamheid

Samenwerking tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheid wordt van overheidswege gestimuleerd. Tegelijkertijd verbiedt het kartelverbod uit de Mededingingswet afspraken die een concurrentiebeperkend doel of effect hebben. Op 8 mei 2014 zijn de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid (de Beleidsregel) van de minister van Economische Zaken en het Visiedocument mededinging en ... Lees meer »

Scroll To Top