Over ons

Kennis op het gebied van aanbestedingsrecht is samengebracht in de vakgroep Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun. Onze aanbestedingsadvocaten zijn specialisten met veel advies- en proceservaring. Met die uitgebreide expertise kunnen wij onze cliënten weer van dienst zijn. Onze cliënten zijn zowel aanbesteders (o.a. gemeenten, SW-bedrijven, waterschappen, universiteiten en zorginstellingen) als inschrijvers (o.a. aannemers, leveranciers en architecten). Omdat wij voor beide partijen optreden, kunnen we uw vragen vanuit diverse invalshoeken benaderen.

Europese drempel
Al geruime tijd moeten overheidsopdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels in beginsel Europees worden aanbesteed.
Inmiddels is echter duidelijk dat overheden veelal ook bij opdrachten ónder die drempel rekening moeten houden met het aanbestedingsrecht, nog naast hun eigen eventuele inkoopbeleid. Dit niet alleen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet (d.d.1 april 2013), maar ook in verband met de (Europese) beginselen van het aanbestedingsrecht. Daarnaast kunnen private partijen die (vrijwillig) kiezen voor een aanbesteding te maken krijgen met deze beginselen.

Veel voorkomende vragen
De uitgebreide aanbestedingsregelgeving en de vele (soms tegenstrijdige) gerechtelijke uitspraken maken de praktijk vaak complex.

Zijn de volgende vragen ook voor u herkenbaar?

  • Wat betekent de wijziging van de Aanbestedingswet voor de praktijk?
  • Wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht?
  • Wanneer kunnen overheden onderling opdrachten verstrekken zonder te moeten aanbesteden?
  • Zijn de aanbestedingsdocumenten in overeenstemming met het aanbestedingsrecht?
  • Mag een aanbesteding (na gunning) nog worden ingetrokken?
  • Wanneer is een inschrijving strategisch (toelaatbaar) en wanneer manipulatief (niet-toelaatbaar)?
  • Mag een inschrijving vanwege een gebrek ongeldig worden verklaard?
  • Welke wijzigingen mag je in een aanbestede overeenkomst doorvoeren?
  • In hoeverre moet ik als private partij ook rekening houden met het aanbestedingsrecht?

Onze kennis is uw kennis
Graag delen wij onze specialistische kennis met cliënten. Daarom organiseren wij workshops voor inschrijvers en aanbesteders. Tijdens de workshops komen alle zaken aan bod die in de aanbestedingspraktijk van belang zijn. Heeft u een specifieke wens? In overleg kunnen wij een workshop samenstellen die volledig is toegespitst op uw onderneming of organisatie. Of hebt u een vraag over een aanbestedingstraject? Bel gerust voor een eerste (vrijblijvend) advies.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


Naar boven scrollen