Label archieven: concentratie

Feed abonnement
De potentiële concurrent als belanghebbende bij een fusie

De potentiële concurrent als belanghebbende bij een fusie

In een recente uitspraak overwoog de rechtbank Rotterdam dat ook een potentiële concurrent belanghebbend kan zijn bij concentratiebesluiten van de ACM. Aan het vereiste van potentiële concurrentie mogen daarbij niet te strenge eisen worden gesteld. Aldus groeit de kring van belanghebbenden. Belanghebbende De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op ... Lees meer »

Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven

Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven

Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari 2023. Slecht nieuws voor zorgaanbieders. Zij kunnen de besluitvorming nog beïnvloeden. Geïnteresseerden ... Lees meer »

Hoog marktaandeel, toch geen probleem

Hoog marktaandeel, toch geen probleem

Op 8 juni 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar goedkeuringsbesluit over de voorgenomen fusie van Stichting Certe Medische Diagnostiek (Certe) en Stichting Izore (Izore) gepubliceerd. Het besluit is van praktijkbelang omdat de ACM goedkeuring geeft ondanks een hoog gezamenlijk marktaandeel op het gebied van medisch microbiologisch laboratoriumdiagnostiek ... Lees meer »

ACM houdt fusie AMC en VUmc vooralsnog tegen

ACM houdt fusie AMC en VUmc vooralsnog tegen

Op 17 januari 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar lang verwachte eerste fasebesluit over de voorgenomen fusie van het AMC en het VUmc gepubliceerd. Eerder signaleerden wij al het persbericht van 14 december 2016 waarmee de ACM had bekendgemaakt dat volgens haar niet kan worden uitgesloten dat ... Lees meer »

Rechter handhaaft weigering ACM om fusie Albert Schweitzer en Rivas te vergunnen

Rechter handhaaft weigering ACM om fusie Albert Schweitzer en Rivas te vergunnen

De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak een beroep van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep (Beatrixziekenhuis) ongegrond verklaard. De beslissing van de ACM om geen vergunning te verlenen voor de fusie tussen beide ziekenhuizen is daarmee in stand gebleven. Beroep ziekenhuizen De Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis (“Albert ... Lees meer »

Wetsvoorstel voor overheveling zorgspecifieke fusietoets en het toezicht op Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg

Wetsvoorstel voor overheveling zorgspecifieke fusietoets en het toezicht op Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg

Momenteel worden de zorgspecifieke aspecten van een voorgenomen fusie of overname (ook wel: concentratie) in de zorgsector – na een melding van de betrokken partijen – getoetst door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is de NZa bevoegd om verplichtingen op te leggen aan zorgaanbieders en –verzekeraars die de beschikken over ... Lees meer »

NZa aanvraagformulier fusies in de zorg vernieuwd

NZa aanvraagformulier fusies in de zorg vernieuwd

Sinds 1 januari 2014  moeten zorgaanbieders hun voornemen om (i) te fuseren, (ii) een overname te verrichten, en/of (iii) een volwaardige joint-venture op te richten (gezamenlijk: concentraties), (ook) vaak ter goedkeuring melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inmiddels heeft de NZa ruim 170 concentratiemeldingen ontvangen. Op basis van ervaringen opgedaan ... Lees meer »

Concentratiecontrole in geval van veel bedrijven en aandeelhouders

Concentratiecontrole in geval van veel bedrijven en aandeelhouders

In een informele zienswijze van 14 oktober 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uitgelegd wanneer er sprake is van een meldingsplichtige concentratie in een situatie dat bij een voorgenomen transactie meerdere bedrijven en aandeelhouders betrokken zijn. Concentratiecontrole De Mededingingswet merkt als een concentratie aan: een fusie van voorheen ... Lees meer »

ACM: de volwaardigheid van een joint venture.

ACM: de volwaardigheid van een joint venture.

De ondernemingen A en X gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen over de ondernemingen D, E en F. Zij hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd of de bedoelde ondernemingen een volwaardige joint venture zullen zijn. Dit is relevant om te kunnen bepalen of de voorgenomen transactie een concentratie is in ... Lees meer »

ACM adviseert Tweede Kamer over fusietoets

ACM adviseert Tweede Kamer over fusietoets

Op 29 juni 2015 heeft de vaste Tweede Kamercommissie VWS een rondetafelgesprek over fusies in de zorgsector gehouden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is uitgenodigd om deel te nemen en heeft tevens een position paper opgesteld als schriftelijke bijdrage aan de discussie. In het position paper schetst ACM hoe ... Lees meer »

De personele unie als concentratie

De personele unie als concentratie

In een informele zienswijze van 13 mei 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) meegedeeld dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) voorgestelde wijzigingen in de statuten en reglementen ertoe leiden dat er sprake is van een concentratie in de zin van de Mededingingswet. ... Lees meer »

Concentratiecontrole door de NZa

Concentratiecontrole door de NZa

Met ingang van 1 januari 2014 is het zorgaanbieders op grond van artikel 49a lid 1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verboden een concentratie als bedoeld in de Mededingingswet (Mw) tot stand te brengen alvorens deze eerst te laten toetsen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Lees meer »

ACM informeert ziekenhuizen opnieuw over mededingingsrechtelijke aspecten samenwerking

ACM informeert ziekenhuizen opnieuw over mededingingsrechtelijke aspecten samenwerking

In september van 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een uitgebreide informatiebrochure uitgebracht waarin zij de verschillende wijzen van beoordeling van samenwerking tussen ziekenhuizen toelicht. Via een persbericht van 22 januari 2014  heeft de ACM ook een beknopte informatiekaart gepubliceerd voor ziekenhuizen die hun samenwerking tegen de mededingingsrechtelijke ... Lees meer »

ACM geeft ontheffing van standstillverplichting voor oprichting joint-venture TU Delft, ErasmusMC en LUMC

ACM geeft ontheffing van standstillverplichting voor oprichting joint-venture TU Delft, ErasmusMC en LUMC

(Vennootschappen van) de TU Delft, het Erasmus Medisch Centrum (ErasmusMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waren voornemens om de volwaardige joint-venture Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC ) op te richten dat zich bezig zal houden met protonentherapie ter bestrijding van kanker. Conform de Mededingingswet hebben zij dat voornemen ... Lees meer »

Nieuwe beleidsregel voor concentraties in de zorg

Nieuwe beleidsregel voor concentraties in de zorg

Op 15 juli jl. zijn de nieuwe beleidsregels voor concentraties in de zorg in de Staatscourant gepubliceerd. Deze van de minister van Economische Zaken afkomstige beleidsregels zijn gericht tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en gelden zowel voor concentraties van zorginstellingen als concentraties van zorgverzekeraars. De nieuwe beleidsregels schrijven ... Lees meer »

ACM verlangt toch weer vergunning voor ziekenhuisfusie

ACM verlangt toch weer vergunning voor ziekenhuisfusie

Sinds de ACM, toen nog de NMa, eind vorig jaar drie ziekenhuisfusies goedkeurde, werd algemeen aangenomen dat de melding van ziekenhuisfusies min of meer een formaliteit is geworden. Mogelijke concurrentiebeperkingen als gevolg van de fusie werden volgens de ACM immers gerelativeerd door de compenserende afnemersmacht van de zorgverzekeraars. Nadien keurde ... Lees meer »

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Ondernemingen die een overname, fusie of volwaardige joint-venture (zogenaamde concentraties) tot stand willen brengen moeten hun voornemen daartoe melden bij de NMa indien hun omzetten (wettelijk) bepaalde omzetdrempels overschrijden. De NMa onthoudt goedkeuring voor concentraties indien daardoor mededingingsbezwaren ontstaan met name indien een economische machtspositie wordt versterkt of tot stand ... Lees meer »

Van Drie mag Alpuro toch overnemen

Van Drie mag Alpuro toch overnemen

De rechtbank Rotterdam heeft in haar einduitspraak van 19 juli 2012 geoordeeld dat Van Drie Holding B.V. Alpuro Holding B.V. mag overnemen, omdat de concurrentie op de markt voor verkoop van kalfsvlees als gevolg van de overname niet zal worden belemmerd. Daarmee is een (voorlopig?) einde gekomen aan een langslepende ... Lees meer »

Geen eigen WTZi-toelating vereist voor oprichting volwaardige joint venture

Geen eigen WTZi-toelating vereist voor oprichting volwaardige joint venture

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft groen licht gegeven voor de oprichting van Amethist, een joint-venture van GGz Centraal en Tactus Verslavingszorg. Het besluit is interessant omdat de NMa heeft bevestigd dat een joint-venture zelfstandig op de markt actief kan zijn ondanks het feit dat de joint-venture gebruikmaakt van de WTZi-toelating ... Lees meer »

Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Zonnehuizen Centra B.V. en Zonnehuizen Centra OG B.V., beide onderdeel van Winter Top Holding B.V., mogen de volwassenenzorg van de failliete Stichting Zonnehuizen overnemen zonder te hoeven te wachten tot de NMa op de melding van deze overname heeft beslist. Dit volgt uit de eerst onlangs door de NMa gepubliceerde ... Lees meer »

NMa schiet tekort in de mededingingsrechtelijke beoordeling van een overname in de slachtsector

NMa schiet tekort in de mededingingsrechtelijke beoordeling van een overname in de slachtsector

De rechtbank Rotterdam heeft in een recent gepubliceerde uitspraak geoordeeld dat de NMa te lichtzinnig heeft besloten dat de overname door Van Drie Holding B.V. van Alpuro Holding B.V. geen mededingingsbezwaren oplevert. De rechtbank Rotterdam stuurt de NMa terug naar de spreekwoordelijke tekentafel door een bestuurlijke lus toe te passen. Lees meer »

Scherper toezicht op fusies in de zorg

Scherper toezicht op fusies in de zorg

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer bij brief van 14 juni 2011 meegedeeld dat het kabinet van plan is om het toezicht op fusies in de zorgsector aan te scherpen. De aanscherping bestaat uit twee elementen. Op de eerste plaats wil het kabinet de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders ... Lees meer »

Naar boven scrollen