Label archieven: Europese Commissie

Feed abonnement
Forse boete Scania voor deelname truckkartel

Forse boete Scania voor deelname truckkartel

De Europese Commissie heeft Scania een boete  opgelegd van ruim 880 miljoen euro voor deelname aan het truckkartel. Het kartel kwam aan het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de karteldeelnemers. In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij vrachtwagenfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016 ... Lees meer »

Let op de mededingingsregels bij distributieafspraken – de Europese Commissie opent de aanval

Let op de mededingingsregels bij distributieafspraken – de Europese Commissie opent de aanval

Vorige week hebben wij al bericht dat de mededingingsrechtelijke handhavingsprioriteiten van de Europese Commissie een stevige ruk hebben gemaakt in de richting van (online) distributie. Dat is een gevolg van een sectoronderzoek naar mededingingsbeperkende praktijken in de e-commerce sector dat op 10 mei 2017 is gepubliceerd. Uit een persbericht van ... Lees meer »

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van de distributiepraktijken van het kledingmerk Guess. De Commissie onderzoekt vooral of Guess haar distributeurs beperkingen oplegt bij grensoverschrijdende verkoop, zoals beperking van de online verkoop en de verkoop aan detailhandelaren in andere lidstaten van de EU.   ... Lees meer »

De Europese Commissie is om: Leidschendam-Voorburg heeft geen staatssteun verleend

De Europese Commissie is om: Leidschendam-Voorburg heeft geen staatssteun verleend

De staatssteunsaga rond het Damplein in Leidschendam is eindelijk ten einde. In een besluit van 15 januari 2016 heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de gemeente Leidschendam-Voorburg (de gemeente) geen selectief voordeel (en dus geen staatssteun) heeft verstrekt aan Schouten & de Jong Projectontwikkeling B.V. (SJB). Daarmee komt de Europese ... Lees meer »

Financiële bijdrage van de gemeente in projectontwikkeling geen staatssteun, wel onrechtmatig

Financiële bijdrage van de gemeente in projectontwikkeling geen staatssteun, wel onrechtmatig

Als een gemeente voor de ontwikkeling van een lokaal activiteitencentrum een financieel voordeel verleent aan een ontwikkelaar, levert dat – volgens een eerst recent gepubliceerde uitspraak van 30 december 2015 van de rechtbank Den Haag – geen staatssteun op als de handel tussen lidstaten van de EU niet wordt beïnvloed. ... Lees meer »

Algemene prijsaankondigingen in strijd met het kartelverbod?

Algemene prijsaankondigingen in strijd met het kartelverbod?

In sommige branches is het gebruikelijk dat leveranciers hun afnemers met behulp van een standaardbrief periodiek (bijvoorbeeld aan  het einde van het kalenderjaar) op de hoogte brengen van aankomende prijsverhogingen. in een besluit van 22 januari 2016 heeft de Britse mededingingsautoriteit (CMA) verboden dat cementproducenten zulke algemene prijsaankondigingen naar hun ... Lees meer »

Europese Commissie introduceert nieuwe staatssteunformulieren

Europese Commissie introduceert nieuwe staatssteunformulieren

De Europese Commissie heeft in een persbericht van 30 november 2015 een nieuwe implementatieverordening  voor aanmeldings- en informatieformulieren aangekondigd. Na inwerkingtreding van de implementatieverordening moeten overheden hun staatssteunmeldingen conform opstellen binnen de formats die als bijlagen  aan de implementatieverordeningen zijn gehecht. Sinds een aantal jaar moet die melding worden ingediend ... Lees meer »

Het interstatelijk effect van staatssteun en sport

Het interstatelijk effect van staatssteun en sport

In een persbericht van 29 april 2015 heeft de Europese Commissie oriëntatiehulp aangekondigd bij de beoordeling van het interstatelijk effect van staatssteun. De hulp wordt geboden door middel van zeven besluiten. De eerste drie besluiten hebben betrekking op steun in de zorgsector en het vierde besluit op steun aan een ... Lees meer »

ACM publiceert beleidsdocument over verticale overeenkomsten

ACM publiceert beleidsdocument over verticale overeenkomsten

Op 20 april 2015  heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de eerder door haar aangekondigde inzage verschaft over de wijze waarop zij toezicht houdt op verticale overeenkomsten (zoals distributieovereenkomsten). Zoals inmiddels van de ACM bekend, benadrukt de ACM dat zij haar onderzoeken voornamelijk zal richten verticale overeenkomsten die naar haar ... Lees meer »

Informatieverzoek over staatssteun van Hof ’s-Hertogenbosch aan Europese Commissie

Informatieverzoek over staatssteun van Hof ’s-Hertogenbosch aan Europese Commissie

Volgens de Europese Commissie kan particuliere handhaving van de staatssteunregels bij nationale rechters veel voordelen hebben.  Het aantal rechtszaken waarmee werd beoogd de handhaving van de staatssteunregels af te dwingen is echter betrekkelijk gering. De Europese Commissie biedt daarom aan nationale rechters de mogelijkheid om haar te consulteren over de ... Lees meer »

Europese Commissie start consultatie over vrijstelling voor verzekeringssector

Europese Commissie start consultatie over vrijstelling voor verzekeringssector

De groepsvrijstellingsverordening (de Vrijstelling) die bepaalde overeenkomsten tussen (her)verzekeraars vrijstelt van het kartelverbod vervalt op 31 maart 2017.  Om te onderzoeken of de verzekeringsmarkt nog altijd behoefte heeft aan een sectorspecifieke vrijstelling van het kartelverbod, heeft de Europese Commissie recent een marktconsultatie geopend. Op basis van de consulatie zal de ... Lees meer »

Europese Commissie publiceert nieuwe De Minimis Bekendmaking

Europese Commissie publiceert nieuwe De Minimis Bekendmaking

De Europese Commissie heeft op 25 juni 2014 een nieuwe De Minimis Bekendmaking gepubliceerd. Teneinde duidelijk te maken welke marginale overeenkomsten kunnen profiteren van de nieuwe De Minimis Bekendmaking, heeft de Europese Commissie ook Richtsnoeren Doelbeperkingen gepubliceerd met daarin een lijst met afspraken die het doel hebben de mededinging te ... Lees meer »

Mogelijkheden tot  verlenen van staatssteun uitgebreid

Mogelijkheden tot verlenen van staatssteun uitgebreid

Hoewel staatssteun in principe ter goedkeuring bij de Europese Commissie gemeld moet worden, wordt bepaalde staatssteun op grond van groepsvrijstellingen door de Europese Commissie vrijgesteld van die verplichting (zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan). Op 21 mei 2014 heeft de Europese Commissie een nieuwe Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) vastgesteld. De nieuwe ... Lees meer »

Commissie introduceert nieuw verplicht formulier voor klachten over staatssteun

Commissie introduceert nieuw verplicht formulier voor klachten over staatssteun

De Europese Commissie is in principe verplicht om alle staatssteunklachten die zij ontvangt te onderzoeken. Zeker omdat de Commissie veel (onvoldoende gemotiveerde) klachten binnenkrijgt, leidt dat tot een hoge werkdruk en nodeloze verspilling van beperkte middelen. Het verplichte klachtenformulier  dat de Commissie onlangs heeft geïntroduceerd, moet klagers in staat stellen ... Lees meer »

Mededingingsregels nopen tot voorzichtigheid bij media-uitlatingen van ondernemingsbestuurders

Mededingingsregels nopen tot voorzichtigheid bij media-uitlatingen van ondernemingsbestuurders

Recent hebben zowel de Europese Commissie als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kritisch gekeken naar ondernemingen die hun gedrag mogelijk onderling afstemmen via uitlatingen van  hun bestuurders in het publieke domein (bijvoorbeeld de media). De handhavingsactiviteiten van de ACM en de Commissie laten zien dat ondernemingsbestuurders ook rekening moeten ... Lees meer »

Commissie biedt helpende hand bij voorkomen vendor lock-in bij aanbestedingen

Commissie biedt helpende hand bij voorkomen vendor lock-in bij aanbestedingen

Veel aanbestedende diensten zitten vastgeketend aan hun ICT-systemen omdat alleen hun huidige leverancier rechthebbende is op de gebruikte software en (dus) nieuwe onderdelen of licenties bij diezelfde provider (moeten) worden aangekocht (zogenaamde “vendor lock in”). Daardoor bestaat het risico dat aanbestedingen een gebrek aan concurrentie vertonen. In Nederland zijn er voorbeelden ... Lees meer »

Compliance is bijhouden

Compliance is bijhouden

Op 29 april 2011 liet de NMa weten dat de thuiszorg niet langer als prioriteit werd beschouwd. Reden hiervoor was dat de NMa had geconstateerd dat er voldoende positieve ontwikkelingen waren die lieten  zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. Een van deze ontwikkelingen was de introductie door ActiZ ... Lees meer »

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

In het besluit van 4 oktober 2012  heeft de OPTA aan KPN een boete opgelegd van € 22.443 voor het overtreden een op KPN rustende non-disvcriminatieverplichting. Op grond van de Marktanalysebesluiten ontbundelde toegang had de OPTA deze verplichting aan KPN opgelegd. Hoewel de boete die KPN moet betalen niet wereldschokkend ... Lees meer »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een ... Lees meer »

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

De Europese Commissie heeft onlangs een guidance paper (er is enkel een Engelse versie) gepubliceerd over de financiering, herstructurering en privatisering van overheidsbedrijven. In de huidige financiële crisis leiden diverse overheidsbedrijven verlies of nemen de schulden van deze bedrijven toe, hetgeen hun levensvatbaarheid onzeker maakt. In een poging tegemoet te ... Lees meer »

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht) heeft (in een nog niet gepubliceerd arrest) geoordeeld dat een duurovereenkomst die een Hongaarse staatsonderneming verplicht om tegen een vaste prijs een bepaalde hoeveelheid energie af te nemen staatssteun oplevert. De Europese staatssteunregels zijn van toepassing op de overeenkomst ondanks het feit ... Lees meer »

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

In november 2011 heeft de Europese Commissie de brochure “Compliance Matters” op de nieuwe compliance sectie van haar website gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de Commissie ondernemingen te helpen om uit de mededingingsrechtelijke problemen te blijven. De brochure bevat een samenvatting van de geldende mededingingsregels (waaronder de gevolgen van overtreding), ... Lees meer »

Geen vaste prijs voor e-boeken

Geen vaste prijs voor e-boeken

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) heeft de Tweede Kamer bij brief van 23 november 2011 laten weten dat prijsregulering van e-boeken niet wenselijk is, omdat een cultureel belang ontbreekt en de innovatie op de boekenmarkt er door zou worden geschaad. Bovendien voorziet de staatssecretaris problemen met de Europese Commissie. ... Lees meer »

Privatisering en staatssteun

Privatisering en staatssteun

Indien de overheid aandelen in een onderneming verkoopt is deze verkoop niet in strijd met de staatssteunregels indien de overheid heeft gehandeld als een private verkoper in een markteconomie. In een beschikking van 13 juli 2011 heeft de Europese Commissie uitgelegd hoe de waarde van de door overheid te verkopen ... Lees meer »

Staatssteun en cultuur: het is toch nog oppassen

Staatssteun en cultuur: het is toch nog oppassen

Bij besluit van 15 juni 2011 heeft de Europese Commissie de cultuursubsidieverordening 2010-2015 van de stad Praag (Tsjechië) goedgekeurd. De Tsjechische autoriteiten hadden deze verordening bij de Europese Commissie gemeld omdat de cultuursubsidies van de stad als staatssteun waren aan te merken en de subsidieverordening niet op grond van een ... Lees meer »

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Door de grote vlucht die low-cost maatschappijen de laatste jaren hebben genomen, is de luchtvaartsector structureel veranderd. De opkomst van low-cost maatschappijen heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat regionale vliegvelden zich kunnen ontwikkelen (en dus de locale economie bevorderen), wanneer een low-cost maatschappij een regionale vluchthaven als thuisbasis hanteert. Daarbij ... Lees meer »

Levert een compliance programma boetevermindering op?

Levert een compliance programma boetevermindering op?

Ondernemingen die de mededingingsbepalingen uit het EU-Werkingsverdrag overtreden, komen niet in aanmerking voor een boetevermindering als zij een Compliance programma hanteren.  Op 25 oktober jl heeft Joaquin Almunia -mededingingscommissaris van de Europese Commissie- dit laten weten in een speech voor Business Europe en de Amerikaanse Kamer van Koophandel .   Lees meer »

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het Hof van Justitie heeft onlangs (14 september jongstleden) een arrest gewezen waarin het verschoningsrecht in Europese mededingingskwesties wordt ingeperkt voor zover het gaat om de zogeheten ‘Cohen-advocaten’. De uitspraak heeft inmiddels veel reacties uitgelokt. Zo is de verwachting uitgesproken dat de redenering van het Hof niet alleen zijn weerslag ... Lees meer »

Naar boven scrollen