Label archieven: kartel

Feed abonnement
Forse boete Scania voor deelname truckkartel

Forse boete Scania voor deelname truckkartel

De Europese Commissie heeft Scania een boete  opgelegd van ruim 880 miljoen euro voor deelname aan het truckkartel. Het kartel kwam aan het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de karteldeelnemers. In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij vrachtwagenfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016 ... Lees meer »

Boetes ACM voor kartel executieveilingen onderuit

Boetes ACM voor kartel executieveilingen onderuit

In een recente uitspraak oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) dat de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) ten onrechte boetes heeft opgelegd aan een grote groep deelnemers aan executieveilingen. ACM heeft namelijk voor de meeste onderzochte veilingen niet bewezen dat afspraken tussen deelnemers in de eerste fase ... Lees meer »

AC Treuhand en het faciliteren van kartels

AC Treuhand en het faciliteren van kartels

In een arrest van 22 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat een consultancy-onderneming aansprakelijk gesteld kan worden voor een overtreding van het kartelverbod. Dit is het geval wanneer de consultancy-onderneming actief en met kennis van zaken bijdraagt tot de uitvoering of de opvolging van een kartelafspraak ... Lees meer »

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Het lijkt inmiddels vast beleid van de Rabobank: het opzeggen van de bankrelatie met ondernemingen en natuurlijke personen die een boete hebben gehad van de ACM vanwege participatie aan verboden prijsafspraken bij executieveilingen. Naar een  voorlopig oordeel van de rechtbank Noord Nederland  is de Rabobank daartoe gerechtigd. Eerder kwam de ... Lees meer »

ACM roept karteldeelnemers op hun kartel te melden

ACM roept karteldeelnemers op hun kartel te melden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Brochure  “Meld uw kartel en ontloop een boete” gepubliceerd. In de brochure worden de voorwaarden beschreven waaraan karteldeelnemers moeten voldoen om voor clementie van de ACM in aanmerking te komen. Geheime kartels zijn moeilijk te bewijzen voor toezichthouders zoals de ACM en ... Lees meer »

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen zijn niet langer veilig voor mededingingsautoriteiten. In het voorjaar van 2014 werd de private equitytak van Goldman Sachs al door de Europese Commissie beboet en (goed?) voorbeeld doet volgen. Bij recent gepubliceerde besluiten van 20 november 2014 heeft de ACM voor het eerst in de Nederlandse praktijk investeringsmaatschappijen (CVC ... Lees meer »

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

In een persbericht van 1 december 2014  heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondernemingen gewezen op de mogelijkheid die de bagatelvrijstelling hun biedt om (concurrentiebeperkende) afspraken in overeenstemming met de Mededingingswet te maken. De bagatelvrijstelling zondert namelijk bepaalde afspraken tussen ondernemingen met een relatief kleine omzet en/of een relatief ... Lees meer »

Hogere boetekorting voor opbiechten kartel

Hogere boetekorting voor opbiechten kartel

Ondernemingen die afspraken maken die de concurrentie beperken, kunnen daarvoor worden beboet door mededingingsautoriteiten, zoals de Europese Commissie en de Autoriteit en Consument & Markt (ACM). Om kartels op te sporen geven mededingingsautoriteiten echter boetekorting of zelfs boetevrijstelling (clementie) aan ondernemingen die een verboden kartelafspraak bij de ACM opbiechten. Dit ... Lees meer »

Beperking openbaarmakingsverplichting van clementiedossier

Beperking openbaarmakingsverplichting van clementiedossier

Als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en/of de Commissie een kartelonderzoek hebben verricht, zullen zij beschikken over veel kartelinformatie. Het onderzoeksdossier bevat bovendien vaak stukken waarin ondernemingen (clementieverzoekers) een verboden kartel opbiechten in ruil voor boetevermindering. Om voor boetevermindering in aanmerking te komen, wordt van een clementieverzoeker geëist dat ... Lees meer »

Nederland negatief over voorstel Commissie omtrent schadevergoedingsacties in het mededingingsrecht

Nederland negatief over voorstel Commissie omtrent schadevergoedingsacties in het mededingingsrecht

Recent  is op deze plaats bericht dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor een richtlijn met als doel de procedures voor schadevergoedingsacties vanwege schendingen van het mededingingsrecht in de verschillende lidstaten te harmoniseren. In een reactie heeft de minister van EZ namens Nederland laten weten overwegend negatief te ... Lees meer »

Niet-concurrerende zorgaanbieders mogen van de ACM samen onderhandelen met zorgverzekeraars

Niet-concurrerende zorgaanbieders mogen van de ACM samen onderhandelen met zorgverzekeraars

Op 28 juni 2013 heeft de ACM in een informele zienswijze geoordeeld dat de concurrentie niet wordt beperkt door gezamenlijke onderhandelingen van apothekers met zorgverzekeraars  via de Coöperatieve vereniging Pact. Van een overtreding van het kartelverbod is daardoor geen sprake. Het positieve oordeel is ingegeven door het feit dat bij ... Lees meer »

Europese Commissie doet richtlijnvoorstel om schade als gevolg van kartels te verhalen

Europese Commissie doet richtlijnvoorstel om schade als gevolg van kartels te verhalen

Voor consumenten en ondernemingen die zijn gedupeerd door verboden concurrentiebeperkende afspraken (kartels), is het zeer moeilijk om hun schade op de overtreders te verhalen. Daarbij komt dat de regels voor het vorderen van schadevergoeding in Europa per lidstaat verschillen, waardoor het in sommige landen bezwaarlijker is om compensatie te verkrijgen ... Lees meer »

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

Recent heeft de NMa het boetebesluit van 18 december 2012 gepubliceerd waarin de NMa boetes van in totaal circa EUR 4 miljoen heeft opgelegd aan zeven ondernemingen die zich bezighouden met de productie en verkoop van plantuien. De ondernemingen zouden zich volgens de NMa schuldig hebben gemaakt aan (op grond ... Lees meer »

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

In een baanbrekende uitspraak heeft de rechtbank Oost-Nederland ABB Ltd. en ABB B.V. (gezamenlijk ABB c.s.) veroordeeld tot vergoeding van schade die Tennet heeft geleden als gevolg van een kartel waarbij ABB Ltd. partij was. Hoewel kartels regelmatig aanleiding zijn voor schadevergoedingsprocedures, leiden dergelijke procedures zelden tot een vonnis waarin ... Lees meer »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij ... Lees meer »

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Het is inmiddels bijna elf jaar geleden dat in een aflevering van Zembla de bouwfraude aan het licht werd gebracht. Op grond van het onderzoek dat de NMa naar aanleiding van deze uitzending heeft uitgevoerd, is een groot aantal boetes opgelegd aan bouwondernemingen die kartelafspraken hebben gemaakt. Hoewel procederen tegen ... Lees meer »

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de boete moet verlagen van ondernemingen die waren betrokken bij een Maastrichts aanbestedingskartel. De NMa had bij het vaststellen van de hoogte van de boete (onder meer) ten onrechte geoordeeld dat boeteverhogende omstandigheden van toepassing ... Lees meer »

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is van plan een toezegging van Coöperatief Transport Europa U.A. te aanvaarden, inhoudende dat CTE niet langer de prijs vaststelt waarvoor haar leden op aanbestedingen inschrijven. Doordat de NMa deze toezegging in een toezeggingsbesluit heeft geaccepteerd, ontloopt CTE een kartelboete. Het besluit is opmerkelijk aangezien het uitsluiten ... Lees meer »

NMa beboet Landelijke Huisartsen Vereniging en feitelijk leidinggevenden vanwege overtreding kartelverbod

NMa beboet Landelijke Huisartsen Vereniging en feitelijk leidinggevenden vanwege overtreding kartelverbod

Vandaag is bekend geworden dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete heeft opgelegd van ongeveer EUR 7,7 miljoen. Daarnaast heeft de NMa een boete opgelegd aan twee functionarissen van de LHV, omdat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de verboden kartelgedragingen. Lees meer »

NMa richt haar pijlen ook op het MKB

NMa richt haar pijlen ook op het MKB

Bij besluit van 20 december 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld dat tien glazenwassers in 2006 het kartelverbod hebben overtreden. De betreffende glazenwassers hebben toentertijd afgesproken om de straten uit de nog op te leveren nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom in de gemeente Delft onderling te verdelen, waardoor (toekomstige) bewoners ... Lees meer »

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

In november 2011 heeft de Europese Commissie de brochure “Compliance Matters” op de nieuwe compliance sectie van haar website gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de Commissie ondernemingen te helpen om uit de mededingingsrechtelijke problemen te blijven. De brochure bevat een samenvatting van de geldende mededingingsregels (waaronder de gevolgen van overtreding), ... Lees meer »

Toezeggingsbesluit NMa in de textielreinigingsbranche

Toezeggingsbesluit NMa in de textielreinigingsbranche

De NMa heeft op 10 november 2011 bekend gemaakt dat zij van plan is een toezeggingsbesluit te nemen door een aantal specifieke toezeggingen van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) verbindend te verklaren op de wijze zoals bedoeld in artikel 49a Mededingingswet. Daarnaast wil de NMa een lopend onderzoek naar de ... Lees meer »

NMa doet inval bij Amsterdamse universiteiten

NMa doet inval bij Amsterdamse universiteiten

In een persbericht heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigd dat zij een inval heeft gedaan bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Zij verdenkt de Amsterdamse universiteiten ervan dat zij afspraken hebben gemaakt, althans hun gedragingen hebben afgestemd, met betrekking tot de hoogte van het collegegeld voor tweede ... Lees meer »

NMa handhaaft boete LHV voor zegelverbreking

NMa handhaaft boete LHV voor zegelverbreking

Al eerder berichtte ik op deze plaats dat de NMa de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete had opgelegd van € 51.000,– wegens het verbreken van door de NMa tijdens een bedrijfsbezoek aangebrachte zegels. De LHV heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Bij beslissing op bezwaar van 18 augustus 2011, ... Lees meer »

Déjà vu in het mededingingsrecht? Geschillen over vrieskisten en snackdisplays

Déjà vu in het mededingingsrecht? Geschillen over vrieskisten en snackdisplays

In een recente uitspraak heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch geoordeeld dat Mars haar ondernemingsprogramma voor tankstationhouders niet over nieuwe tankstations mag uitrollen zolang de bodemrechter geen oordeel heeft geveld over de vraag of dit ondernemingsprogramma strijd oplevert met het verbod om misbruik te maken van een economische ... Lees meer »

Thuiszorgaanbieders ontkomen aan NMa-boete

Thuiszorgaanbieders ontkomen aan NMa-boete

Vier thuiszorginstellingen in Midden-Brabant lijken te zijn ontsnapt aan een boete  van de NMa vanwege een overtreding van het kartelverbod. Hoewel de thuiszorginstellingen ogenschijnlijk de markt onderling hadden verdeeld, is de NMa niet van plan daarvoor een boete op te leggen. De NMa wil in plaats van een boete de ... Lees meer »

Thuiszorg niet langer prioriteit van de NMa

Thuiszorg niet langer prioriteit van de NMa

De NMa heeft vandaag 29 april bekend gemaakt dat zij de thuiszorg niet langer als prioriteit beschouwd. Er zijn volgens de NMa voldoende positieve ontwikkelingen die laten zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. De NMa waarschuwt de sector wel. Als er in de toekomst nieuwe overtredingen worden geconstateerd, ... Lees meer »

Mogen ondernemers staken van de NMa?

Mogen ondernemers staken van de NMa?

De Volkskrant meldt vandaag 27 april 2011 dat vrijwel de gehele vloot van garnalenvissers stil ligt. De meeste garnalenvissers lijken daarmee gehoor te hebben gegeven aan een oproep van de vissersvereniging Hulp in Nood om vanaf vandaag 4 weken niet uit te varen. De vissers protesteren met de actie tegen ... Lees meer »

NMa: garnalenvissers mogen best samenwerken

NMa: garnalenvissers mogen best samenwerken

Vorige week heeft de NMa in een informele zienswijze een oordeel gegeven over de voorgenomen afspraken tussen Nederlandse Producenten Organisaties van Garnalenvissers ten behoeve van het verkrijgen van het MSC (Marine Stewardship Counsel)-Label. Het certificeringsprogramma en keurmerk van de MSC is een erkenning en beloning voor duurzame visserijen. In de ... Lees meer »

Naar boven scrollen