Label archieven: nietigheid

Feed abonnement
Informatieverzoek over staatssteun van Hof ’s-Hertogenbosch aan Europese Commissie

Informatieverzoek over staatssteun van Hof ’s-Hertogenbosch aan Europese Commissie

Volgens de Europese Commissie kan particuliere handhaving van de staatssteunregels bij nationale rechters veel voordelen hebben.  Het aantal rechtszaken waarmee werd beoogd de handhaving van de staatssteunregels af te dwingen is echter betrekkelijk gering. De Europese Commissie biedt daarom aan nationale rechters de mogelijkheid om haar te consulteren over de ... Lees meer »

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

In een recent gepubliceerde uitspraak van 23 april 2014 heeft de civiele kamer van de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een non-concurrentiebeding uit een overnameovereenkomst het doel heeft de concurrentie te beperken. Daarmee is het non-concurrentiebeding in strijd met het kartelverbod. Omdat strijdigheid met het kartelverbod tot ongeldigheid van het non-concurrentiebeding ... Lees meer »

Pas op met non-concurrentiebedingen in overeenkomsten met concurrenten

Pas op met non-concurrentiebedingen in overeenkomsten met concurrenten

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een non-concurrentiebeding in een overeenkomst tussen (potentiële) concurrenten het doel kan hebben om de concurrentie te beperken. Een overeenkomst die een concurrentiebeperkend doel heeft, is doorgaans in strijd met het kartelverbod uit de Mededingingswet en dus nietig. Nu  non-concurrentiebedingen in de praktijk zeer ... Lees meer »

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Overeenkomsten tussen ondernemingen die de concurrentie beperken in de zin van het kartelverbod, zijn op grond van de Mededingingswet nietig en worden geacht niet te hebben bestaan. Ondernemingen kunnen dus onder verplichtingen uitkomen die hun onwelgevallig zijn, mits zij strijd met het kartelverbod kunnen aantonen. Volgens de kort gedingrechter van ... Lees meer »

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Vorig jaar besliste de voorzieningenrechter Groningen dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. (Montagne) had gesloten nietig was wegens schending van de staatssteunregels. In het arrest van 15 ... Lees meer »

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Het begon allemaal met de zaak Haaksbergen. In die zaak vernietigde de Raad van State een besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan, omdat er sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun. Vanaf dat moment  wordt er in bestemmingsplanprocedures bij herhaling een beroep gedaan op staatssteun in de poging het bestemmingsplan van ... Lees meer »

Onrechtmatige overheidsgarantie kan nietig zijn

Onrechtmatige overheidsgarantie kan nietig zijn

In een geschil tussen Residex Capital IV CV (Residex) en de gemeente Rotterdam had de Hoge Raad aan het Hof van Justitie bij arrest van 28 mei 2010 de vraag voorgelegd of een nationale rechterlijke instantie verplicht althans bevoegd is de gevolgen van een garantie die als onrechtmatige steunmaatregel is ... Lees meer »

Batavusdealer van internet gefietst

Batavusdealer van internet gefietst

Fietsenhandelaren hadden Batavus min of meer gedwongen de distributieovereenkomst met een internethandelaar te beëindigen. De internethandelaar pikte dit niet en begon een rechtszaak. Onlangs besliste de Hoge Raad in een arrest van 16 september 2011 dat de opzegging van de distributieovereenkomst mogelijk in strijd is met de mededingingswet. Of dit ... Lees meer »

Naar boven scrollen