Label archieven: transparantiebeginsel

Feed abonnement
NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen. Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat): uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend ... Lees meer »

Rechter verplicht gemeente om heraanbesteding zeer voortvarend ter hand te nemen

Rechter verplicht gemeente om heraanbesteding zeer voortvarend ter hand te nemen

Het is bestendige rechtspraak dat een aanbestedende dienst niet tot gunning mag overgaan als er zodanig gebreken kleven aan een aanbestedingsprocedure dat er niet tot rechtmatige winnaar kan worden gekomen. De bewegingsvrijheid van een aanbestedende dienst na een mislukte aanbestedingsprocedure is echter vrij beperkt. Deze beperkte vrijheid wordt door de ... Lees meer »

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat het transparantiebeginsel ambtshalve moet worden toegepast. Dit zou voortvloeien uit eerdere Europese jurisprudentie. Dit oordeel leidde ertoe een bestekseis onrechtmatig werd verklaard en de voorgenomen gunning werd verboden. Daarnaast werden ook interessante oordelen gegeven over rechtsverwerking en eisen aan combinaties. Lees meer »

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Op 15 augustus jl. wezen wij al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 2 augustus 2012 (gepubliceerd op 11 september 2012) grijpt de Arnhemse rechter opnieuw in bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. De door Menzis gehanteerde aanvullende ... Lees meer »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012  heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat verscheidene eisen die zorgkantoor Menzis aan zorgaanbieders heeft gesteld, gedurende de inkooopprocedure voor AWBZ-zorg, in strijd zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis moet deze eisen wijzigen en zorgaanbieders de kans bieden om (indachtig de gewijzigde ... Lees meer »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012  heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat verscheidene eisen die zorgkantoor Menzis aan zorgaanbieders heeft gesteld, gedurende de inkooopprocedure voor AWBZ-zorg, in strijd zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis moet deze eisen wijzigen en zorgaanbieders de kans bieden om (indachtig de gewijzigde ... Lees meer »

Concrete invulling van de aanbestedingsrechtelijke kernbeginselen bij onderhandse aanbestedingen

Concrete invulling van de aanbestedingsrechtelijke kernbeginselen bij onderhandse aanbestedingen

Ook bij onderhandse aanbestedingsprocedures spelen het transparantie- en het gelijksheidsbeginsel een grote rol. Echter, het is niet altijd even duidelijk hoe deze beginselen nader moeten worden ingekleurd bij onderhandse aanbestedingsprocedures. De Haagse voorzieningenrechter heeft in een recente uitspraak desondanks een aantal concrete aanknopingspunten geformuleerd voor de nadere invulling van de ... Lees meer »

Vrijwillige aanbesteding door zorgverzekeraar

Vrijwillige aanbesteding door zorgverzekeraar

Indien een zorgverzekeraar leveranciers van hulpmiddelen selecteert door middel van een aanbestedingsprocedure, moet deze zorgverzekeraar rekening houden met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Verder brengt het vrijwillige karakter van de aanbestedingsprocedure brengt met zich mee dat het Grossmann-arrest niet van toepassing is. Lees meer »

Transparantieverplichting kan verstrekkende gevolgen hebben bij een vrijwillige aanbestedingsprocedure

Transparantieverplichting kan verstrekkende gevolgen hebben bij een vrijwillige aanbestedingsprocedure

Onlangs is door het Gerechtshof van Amsterdam weer bevestigd dat partijen bij vrijwillige aanbestedingen gebonden zijn aan de fundamentele beginselen van gelijkheid en transparantie. Niets nieuws. Wat echter de (verstrekkende) gevolgen van die gebondenheid kunnen zijn, is onlangs geïllustreerd door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem (LJN: BT2628). Lees meer »

Vordering tot heraanbesteding afgewezen wegens ontbrekende proactiviteit

Vordering tot heraanbesteding afgewezen wegens ontbrekende proactiviteit

Het is in aanbestedingsrechtelijke kort gedingprocedures niet ongewoon dat een teleurgestelde inschrijver herbeoordeling van de inschrijvingen vordert. Indien de rechter de gevraagde herbeoordeling toewijst, loert er nog wel een (procesueel) gevaar voor de inschrijver, zo bleek uit een recente uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter (LJN: BR6545). Lees meer »

Naar boven scrollen