Label archieven: wet markt en overheid

Feed abonnement
Werkingsduur wet Markt en Overheid verlengd

Werkingsduur wet Markt en Overheid verlengd

Op 1 juli 2012 is Wet markt en overheid in werking getreden. Deze bevat concurrentievoorschriften (in de vorm van gedragsregels) voor overheden die economische activiteiten verrichten. In de Wet markt en overheid is bepaald dat deze wet vijf jaar na inwerkingtreding daarvan vervalt (een zogenaamde horizonbepaling), tenzij de werking van ... Lees meer »

ACM: Gemeente Zeewolde overtrad de Wet markt en overheid

ACM: Gemeente Zeewolde overtrad de Wet markt en overheid

In een besluit van 29 mei 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld dat gemeente Zeewolde de Wet markt en overheid overtrad door niet de integrale kosten door te berekenen in de ligplaatstarieven van de gemeentelijke Aanloophaven. De gemeenteraad van Zeewolde heeft inmiddels besloten dat de exploitatie van ... Lees meer »

Aanwijzingsbesluit DAEB is appellabel

Aanwijzingsbesluit DAEB is appellabel

Op Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 29 mei 2015 geoordeeld dat het besluit waarmee overheden tot aanwijzing van een DAEB overgaan, openstaat voor bezwaar en beroep. Daarmee wordt aan ... Lees meer »

ACM gaat de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep nemen

ACM gaat de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep nemen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 30 juni 2014 laten weten dat zij in het kader van de Wet markt en overheid de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages onder loep gaat nemen. De reden hiervoor is dat met ingang van 1 ... Lees meer »

ACM publiceert lijst met economische activiteiten

ACM publiceert lijst met economische activiteiten

Op grond van de wet markt & Overheid moeten overheden vier gedragsregels in acht nemen als zij economische activiteiten verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. In verband hiermee heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden van economische activiteiten ... Lees meer »

Naar boven scrollen