Label archieven: Woningcorporaties

Feed abonnement
A-G: Woningcorporaties kunnen in beroep komen tegen staatssteunbeschikking

A-G: Woningcorporaties kunnen in beroep komen tegen staatssteunbeschikking

Vorig jaar verklaarde het Gerecht van de Europese Unie in de zaken T-202/10 (Woonlinie e.a.) en T-203/10 (Woonpunt e.a.) het beroep dat 9 Nederlandse woningcorporaties hadden ingesteld tegen twee staatssteunbeschikkingen van de Europese Commissie niet ontvankelijk. Volgens het Gerecht werden de woningcorporaties door de staatssteunbeschikking niet individueel en rechtstreeks geraakt. ... Lees meer »

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Met ingang van 1 januari 2012 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling) aangepast bij Regeling van de Minister van BZK van 20 december 2011. Er zijn drie wezenlijke wijzigingen (i) indexatie van de inkomensgrens, (ii) het schrappen van de inkomensgrens voor zorgwoningen ... Lees meer »

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Op 24 november 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer bericht dat de inkomensgrens van € 33.614,- voor woningcorporaties voorlopig blijft bestaan. Donner stelt in de brief dat de door de Europese Commissie gepubliceerde nieuwe regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’) hier vooralsnog geen wijziging in brengen. Corporaties zijn ... Lees meer »

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Jan van der Moolen, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), zegt in Aedes Magazine 15-16/2011 dat woningcorporaties hun commerciële activiteiten in een aparte BV moeten onderbrengen. Hij vindt dat een woningcorporatie elke schijn van kruissubsidiëring of overcompensatie moet voorkomen, “anders sta je al meteen met 1-0 achter”. Een opmerkelijke ... Lees meer »

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Jan van der Moolen, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), zegt in Aedes Magazine 15-16/2011 dat woningcorporaties hun commerciële activiteiten in een aparte BV moeten onderbrengen. Hij vindt dat een woningcorporatie elke schijn van kruissubsidiëring of overcompensatie moet voorkomen, “anders sta je al meteen met 1-0 achter”. Een opmerkelijke ... Lees meer »

Regering: woningcorporaties hoeven niet Europees aan te besteden

Regering: woningcorporaties hoeven niet Europees aan te besteden

Al eerder schreef ik op deze plaats dat de toezichtregels, die de regering voor woningcorporaties in het vooruitzicht heeft gesteld, niet meebrengen dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsregels zullen gaan vallen. Inmiddels blijkt dat de regering eenzelfde mening is toegedaan. Onlangs heeft minister Donner het wetsvoorstel “Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting” ... Lees meer »

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Zowel de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) , de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) als 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben beroep ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 waarin is vastgesteld onder welke omstandigheden een woningcorporatie staatssteun mag ontvangen. Lees meer »

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Onlangs is een interessant vonnis van de Rechtbank Arnhem (LJN BK6383) gepubliceerd. De Rechtbank stelde vast dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan het plaatselijke zwembad in strijd was met de staatssteunregels. Om deze reden vernietigde de Rechtbank de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de ... Lees meer »

Naar boven scrollen